Skip to main content

Komende evenementen

Er zijn geen komende evenementen

Pekelverlies of winst? Ins & Outs van Pekelen - Voorjaarssymposium 2022

Najaarssymposium 2021 AankondigingOp 7 april 2022 vond het voorjaarssymposium van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde plaats bij de Remeker Kaas te Lunteren.

Ruben de Vries opende de bijeenkomst van het Genootschap in een stal van de familie Van der Voort in Lunteren. Er was voor een open ruimte gekozen omdat ten tijde van de keuze Covid nog roet in het eten dreigde te gooien. Helaas was het niet een warme, zonnige en windstille aprildag, maar een koude, natte dag met veel regen en wind. Het bestuur had dan ook maatregelen getroffen en ieder van een dekentje voorzien. De voorzitter meldde dat pekelen al jaren een uitdaging is voor kaasbedrijven en er zijn allerlei ontwikkelingen gaande en oplossingen gevonden.

Lees meer: Pekelverlies of winst? Ins & Outs van Pekelen - Voorjaarssymposium 2022

Melk - de sector ontwikkelt, ontwikkelt de melk mee? - Najaarssymposium 2021

Najaarssymposium 2021 AankondigingOp 14 oktober 2021 vond het najaarssymposium van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde plaats bij de DairyCampus in Leeuwarden.

We waren in het centrum van de ontwikkelingen in de melkveehouderij. We kregen een inkijk in de innovaties die hier plaatsvinden. Technologische mogelijkheden en vragen uit de maatschappij geven ruimte voor onderscheidende melkveehouderijsystemen. Dit zien we terug in meer en meer onderscheidende melkstromen. Welke logistieke en technologische uitdagingen geeft dit voor zuivelverwerkers? En is de ene melkstroom nu werkelijk anders dan de andere? We zien dit zowel vanuit het perspectief van een grote zuivelverwerker, maar ook wordt het geïllustreerd door enkele concepten van bedrijven die het ‘anders’ aanpakken en daarmee zuivelproducten met een meerwaarde voor de consument maken.

Lees meer: Melk - de sector ontwikkelt, ontwikkelt de melk mee? - Najaarssymposium 2021

Meer artikelen...