• Hieronder is de samenstelling van ons bestuur weergegeven. Als u een vraag wilt stellen aan een van hen kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   

  Functie Naam  
  Voorzitter Sybren Sikkes  Foto Sybren Sikkes
  Secretaris Wim Engels Foto Wim Engels
  Penningmeester Alex Hoekstra Foto Alex
  Lid: Communicatie Margo Jansen Foto Margo Jansen
  Lid: Contact met opleidingen            Koos de Vries Foto Koos de Vries2
  Lid: Contact met opleidingen Ingeborg Haagsma-Boels
  Lid     Gerben Kiers Foto Gerben2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • wegwijzer

  De Doelstelling van het Genootschap is het bevorderen van kennis over melk, de daaruit bereide producten en de toepassingen daarvan. Tegelijk beoogt het Genootschap de contacten tussen de leden, voornamelijk werkzaam in de melk- en zuivelsector, te bevorderen.

  Doelstelling is kort samen te vatten als kennisoverdracht en contactbevordering tussen de leden.

  Kennisoverdracht vindt plaats door 2 keer per jaar een symposium te organiseren, door 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven met uitgebreid verslag van de lezingen en via de website (besloten gedeelte voor leden).

  Contact tussen de leden vindt plaats op het symposium en bij de borrel na het symposium. Voor leden is het een andere manier om mensen in de zuivelsector te ontmoeten, een netwerkplek. Daarnaast zijn de sprekers op de symposia van een goed niveau en is het een aantrekkelijke manier om snel op de hoogte te worden gebracht van een onderwerp.

  Voor de oudere leden (gepensioneerden) is het een plek om oud collega`s te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.

  Voor studenten is een symposium een leuke en ontspannen manier om met de zuivelsector kennis te maken.

 • Het Genootschap is opgericht in 1908. Momenteel telt de vereniging ruim 300 leden uit Nederland en België. Recent is de weg naar internationalisering ingeslagen. Het Genootschap nodigt buitenlandse sprekers uit en zoekt samenwerking met internationale organisaties.

 • Tijdens het Internationale Zuivelcongres in 1907 in Scheveningen werd door Dr. Lam (directeur van de Keuringsdienst van Voedingsmiddelen in Rotterdam) het initiatief genomen om een vereniging van academici, betrokken bij de winning, verwerking en het gebruik van melk, op te richten. In april 1908 werd hiertoe door een tiental genodigden, het besluit genomen tot oprichting van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde.

  Het doel van dit Genootschap was om de kennis van melk uit te breiden en de toepassing daarvan te bevorderen. In de eerste 25 jaar werd veel aandacht besteed aan het toezicht op de winning en verwerking van melk. Ook werden adviezen uitgebracht aan openbare lichamen om kwaliteitsverbetering van consumptiemelk te stimuleren. In de daarop volgende 25 jaar werd veel aandacht besteed aan de chemische en bacteriologische kwaliteitsborging van consumptiemelk. Tevens werd in deze periode het aandachtsveld uitgebreid naar zuivelproducten die uit melk werden bereid. In 1947 werd het interne orgaan "Handelingen", waarin uitsluitend voordrachten van leden van het Genootschap werden gepubliceerd, vervangen door het "Nederlands Melk en Zuivel Tijdschrift". Dit tijdschrift was gericht op een breder publiek, waarin ook publicaties van niet-leden (in Nederlandse of Engelse taal) werden opgenomen. Na het 50-jarig jubileum richtte het Genootschap zich primair op het stimuleren van contacten tussen de zuivelindustrie en andere vakgebieden die zich met melk en zuivelproducten bezig hielden. Hiertoe werden voor symposia specialisten uitgenodigd van binnen en buiten de zuivel.

  Later spitste deze informatievoorziening zich toe op het organiseren van symposia over specifieke onderwerpen van voedingskundige, technische of analytische aard. Vooral de relaties tussen zuivel voeding en gezondheid kregen hierbij speciale aandacht. Vanaf 1963 besteedde het Genootschap ook aandacht aan de selectie van de beste publicatie over de betekenis van melk in het menu voor tropische landen. Eens in de drie jaar werd aan de geselecteerde kandidaat door de Coöperatieve Condensfabriek Friesland de "Friesland-prijs" uitgereikt. Gedurende de laatste 25 jaar wordt in symposia vooral aandacht besteed aan de aspecten van voeding en veiligheid van melk en zuivelproducten.

  Nieuwe inzichten in de gezondheidsbevorderende potenties van micro-ingrediënten uit melk en wei kwamen hierbij onder andere aan de orde. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van analyse en verwerking van melk en melkproducten kregen bijzondere aandacht. Samenvattingen van voordrachten, gepresenteerd tijdens symposia, werden tot en met 1996 gepubliceerd in het Nederlands Melk en Zuiveltijdschrift. Door een toenemend aantal bijdragen

  van buitenlandse auteurs in dit tijdschrift en de hoge kosten, besloot het Genootschap om de uitgave van dit tijdschrift onder te brengen in het "International Dairy Journal".

  De geschiedenis van het Genootschap wordt uitgebreid beschreven in het jubileumboek, waarin ook de titels en auteurs van alle voordrachten gedurende haar 100-jarig bestaan zijn opgenomen.

 • kon erepenning 541x768

  De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft op vrijdag 18 april 2008 de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan het Genootschap ter bevordering van Melkkunde. De uitreiking vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem waar het Genootschap haar honderdjarig jubileum viert.

  Het Genootschap ter bevordering van Melkkunde, opgericht in april 1908, heeft zich ten doel gesteld de kennis van melk, de daaruit bereide producten en de toepassingen daarvan te bevorderen. Tegelijkertijd beoogt het Genootschap de contacten tussen de leden, voornamelijk werkzaam in de melk- en zuivelindustrie, te stimuleren.

  Hoewel de doelstelling nog steeds hetzelfde is als in 1908, is het accent in de de loop van de jaren steeds verlegd naar actuele aspecten. Zo besteedde het Genootschap in haar begindagen aandacht aan het toezicht van de verwerking en behandeling van melk. De afgelopen vijfendertig jaar is het accent meer komen te liggen op aspecten van voedselveiligheid en meer recent ook op de nutritionele eigenschappen van melk en zuivelcomponenten.

  Inmiddels is het Genootschap ter bevordering van Melkkunde uitgegroeid van tien leden in 1908 tot meer dan driehonderd vandaag de dag.

  De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding van Hare Majesteit de Koningin, die wordt uitgereikt aan verenigingen en instellingen die tenminste vijftig jaar bestaan en een belangrijke plaats in de samenleving innemen.

 • Ter ere van het 100 jarig jubileum van het genootschap is er een jubileumboek geschreven door dhr. J.N. de Wit.

  In het jubileumboek wordt de historie beschreven van het Genootschap gedurende haar 100 jarige geschiedenis, waarin de geleidelijke veranderingen in het aandachtsveld aan de orde komen. link naar pdf van volledige Inleiding.

  Nieuwe leden krijgen het jubileumboek uitgereikt op de ledenvergadering.

  Kijk hier voor de inleiding (PDF)

 • archief 1024x685

  Na het 100-jarig jubileum heeft het toenmalige bestuur opname van het genootschap archief in het Gelderse archief geïnitieerd. Inmiddels is het Archief van het genootschap ook daadwerkelijk opgenomen in het openbare gedeelte van het Gelders Archief. Na rangschikking, verpakken, beschrijven van het archief en opstellen van de inventaris door het Gelders Archief is de definitieve inventaris met het bestuur vastgesteld. De inventaris is gepubliceerd op www.archieven.nl.

  Klik hier voor de aanwijzingen voor gebruik en de inventaris lijst

 • international dairy journal 576x768Van 1947 tot 1996 gaf het Genootschap het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift ( NMDJ) uit, dat nu is opgegaan in het International Dairy Journal. 

 • lid wordenLidmaatschap

  Wanneer u belangstelling heeft om lid te worden van het Genootschap, kunt u zich bij de secretaris aanmelden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25,00 per jaar. Als lid kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de symposia en krijgt u de nieuwsbrieven toegestuurd. Het gedeelte van de website waarop de uitgebreide verslagen en presentaties van de symposia staan is alleen voor leden toegankelijk. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris.