Verslag: Willem van Middendorp

 

 

In huis bij MBO Lifesciences Leeuwarden

In de collegezaal van VHL en MBO Lifesciences gezamenlijk werd op donderdag 15 oktober 2015 een vijftigtal deelnemers welkom geheten. Dagvoorzitter annex bestuursvoorzitter Marjoleine Bartels-Arntz verheugde zich erover, dat zo’n plezierig aantal de weg naar Leeuwarden gevonden had.

De gastheer van de dag Peet Ferwerda (directeur van MBO Life Sciences) introduceerde met groot enthousiasme zijn opleidingen. MBO Lifesciences is voortgekomen uit AOC Nordwincollege (vh Sûvelskoalle - Bolsward) en het ROC Frieslandcollege (vh de laboratoriumopleiding). De opleidingen kunnen worden gekenschetst met de woorden: food - laboratorium – milieu – procestechniek – water.

De BOL(dagschool)-instroom is gegroeid van 70 studenten in 2011 naar 180 in 2015. In totaal kent de opleiding nu 472 BOL -lers. Daarnaast is er het BBL met 198 cursisten. De BBL begint wat te verschuiven naar maatwerk-trajecten binnen de bedrijven.

Samenwerking is er met het HBO LS&T (NHL en VHL) in ondermeer de Dutch Dairy Chain, de Watercampus en Zuivelopleidingen Nederland en ook nog in CIV Food Noord en CIV Water (CIV staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap).

Afrondend zag Dhr. Ferwerda ook nog de kans schoon om in dit gremium een oproep te doen voor Levensmiddelentechnologiedocenten. Daar is grote behoefte aan, zo gaf hij aan. De vergadering reageerde alert. Prompt werd hem - vanuit Wageningen – een aanbod voor nader contact gedaan.

Meer informatie over de opleidingen: www.mbolifesciences.nl

Verslag voorjaarssymposium 2015 Genootschap ter bevordering van Melkkunde

 

Verslag: Willem van Middendorp

 

Vertrouwde plek

Bestuursvoorzitter en op dat moment ook dagvoorzitter Marjoleine Bartels-Arntz heette op donderdag 16 april 2015 zo’n negentig deelnemers in de kantine van NIZO FoodsResearch BV te Ede welkom.

Zowel de keuze van het onderwerp als de plaats van samenkomen bleken een goede opkomst te hebben bewerkstelligd.

In de middag zou nog een rondleiding langs R&D faciliteiten en door het ‘Processing Centre’ volgen en na afloop zouden diverse kaassoorten aangeboden worden om te proeven.