Zuiveleiwitten: nieuwe kennis, nieuwe mogelijkheden

Zuiveleiwitten: nieuwe kennis, nieuwe mogelijkheden
symposium inclusief uitreiking van de Pieter Walstra Prijs

Op 12 maart 2020 vindt het voorjaarssymposium van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde plaats in Wageningen. Terug in de collegebanken krijg je interessante lezingen voorgeschoteld over de verschillende eiwitten die melk bevat. Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van onze voeding, maar ook van ons lichaam. Al decennia lang richt het onderzoek zich op zuiveleiwitten en velen zullen zich het caseïnemodel van Pieter Walstra nog herinneren, maar het onderzoek staat niet stil en inmiddels is ontzettend veel meer kennis vergaard. Tijdens dit symposium krijg je een kijkje in de wetenschappelijke reis die we hebben doorgemaakt met betrekking tot zuiveleiwitten, zowel caseïne, weieiwitten als de eiwitten die in kleinere hoeveelheden voorkomen komen aan bod. Waarom is het nuttig om onderzoek te doen naar eiwitten? Hoe kunnen we de kennis toepassen in de levensmiddelenindustrie? En wat zijn de vraagstukken waar de wetenschap zich op dit moment en in de toekomst over zal buigen?

 

Inschrijven kan via de knop onderaan deze tekst. 

 

Programma

Op dit moment zijn wij nog bezig met het programma, de sprekers zijn bevestigd, maar een aantal titels en samenvattingen volgen nog. 

We zullen om 11 uur starten met de Algemene Ledenvergadering, om 12 uur wordt de lunch geserveerd en is er gelegenheid tot netwerken en om 13 uur zal het symposium starten. We sluiten weer af met een borrel. Ook zal tijdens het symposium de uitreiking van de Pieter Walstra Prijs plaatsvinden!  

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de WUR. 

 

11:00 – 12:00 Algemene Ledenvergadering

12:00 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:00 Opening symposium

13:00 – 13:30 Wetenschappelijk onderzoek aan zuiveleiwitten: verleden, heden en toekomst; Prof. dr. ir. Thom Huppertz, WUR

13:30 – 14:00 Translating scientific knowledge on dairy proteins into process and product development; Dr. Carsten Ersch, FrieslandCampina

14:00 – 14:30 Functional consequences of interactions between starter cultures and milk proteins; Dr. Herwig Bachmann, NIZO

14:30 – 15:00 Koffie en thee pauze

15:00 – 15:30 Uitreiking Pieter Walstra Prijs

15:30 – 16:00 Het gebruik van caseïne in hoog eiwit, hoog calorische medische voeding; Dr. Hilde Ruis, Danone

16:00 – 16:30 Het effect van processing op de immunologische eigenschappen van melkeiwit; Dr. ir. Kasper Hettinga, WUR

16:30 – 17:00 Panel discussie – Onderzoek naar (zuivel) eiwitten: nieuwe uitdagingen; Sprekers reageren op stellingen op scherm en vragen uit publiek.

17:00 – 18:00 Borrel

 

Samenvatting lezingen:

Presentatie 1: Wetenschappelijk onderzoek aan zuiveleiwitten: verleden, heden en toekomst; Prof. dr. ir. Thom Huppertz, WUR
Thom Huppertz is Professor bij Wageningen University and Research.
Samenvatting: Sinds het eerste onderzoek aan melkeiwitten in de 19e eeuw hebben de gevonden inzichten in samenstelling, structuur en interacties hiervan de basis gevormd voor een solide basis voor innovaties in de zuivelsector. Cruciaal hierin waren onder meer het onderscheiden van verschillende typen eiwitten en de ontdekkingen en opheldering van caseine micellen in melk. De combinatie van ontwikkeling van nieuwe experimentele technieken en denkkracht van wetenschappers in het veld zal blijven leiden tot verdere inzichten in melkeiwitten. In deze presentatie zal een beeld worden geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen anderhalve eeuw en de toepassing ervan.

Presentatie 2: Translating scientific knowledge on dairy proteins into process and product development; Dr. Carsten Ersch, FrieslandCampina
Dr. Carsten Ersch is research scientist bij FrieslandCampina.
Summary: FrieslandCampina dedicates many resources to research on dairy proteins to address technological and application challenges in a wide range of dairy products. Carsten will share insights on knowledge gained and current successes and challenges used for product and process developments.

Presentatie 3: Functional consequences of interactions between starter cultures and milk proteins; Dr. Herwig Bachmann, NIZO
Dr. Herwig Bachmann is Expertise Group Leader Fermentation at NIZO.
Summary: The surface properties of dairy starter cultures are thought to play a role in interactions of the microbe with the dairy matrix. Here we investigated the biodiversity of cell surface hydrophobicity, surface charge and milk protein binding of lactococci. We found that surface properties show big variations between individual strains and that the binding of milk proteins specifically evolved in strains isolated from a dairy environment. Subsequently we investigated to which extent the alteration of surface properties influences the starter functionality during fermentation. The results show that by targeted cell surface changes the viscosity and hardness of fermented milk can be altered and the retention of cells in cheese curd can be increased. Together this demonstrates the potential of microbe-matrix interactions to tailor starter functionality.

Presentatie 4: Het gebruik van caseïne in hoog eiwit, hoog calorische medische voeding; Dr. Hilde Ruis, Danone
Dr. Hilde Ruis is Senior Team Leader Protein-Mineral Specialized Nutrition bij DanoneSamenvatting: Producten die als Medische Voeding ontwikkeld worden moeten aan strikte eisen voldoen. Niet alleen qua veiligheid en nutritionele behoeften van de patiënt, maar ook wat betreft product acceptatie. Uitdaging is er om zoveel mogelijk voedingsstoffen, waaronder voldoende hoogwaardige eiwitten en alle mineralen, in een zo klein mogelijk, doch goed drinkbaar en smakelijk product aan te bieden. Om deze producten te ontwikkelen, dan wel verder te optimaliseren, wordt de meest recente kennis over caseïnes/zuiveleiwitten toegepast.

Presentatie 5: Het effect van processing op de immunologische eigenschappen van melkeiwit; Dr. ir. Kasper Hettinga, WUR
Dr. ir. Kasper Hettinga is Universitair hoofddocent Zuivelkunde bij Wageningen University and Research.
Samenvatting: Melk bevat een breed scala aan eiwitten die een rol spelen bij de immunologische ontwikkeling. Enerzijds gaat dit om eiwitten op lage concentratie die o.a. beschermen tegen pathogenen of het ontstaan van allergie. Anderzijds gaat het om eiwitten die als gevolg van de zuivelbereiding zodanig veranderd zijn dat het lichaam er anders op reageert. In deze lezing zal vanuit beide perspectieven gekeken worden naar de rol van melkeiwit bij de gezonde ontwikkeling van jonge kinderen.

 

Ter info: Presentaties 2 en 3 zullen in het Engels worden gegeven, de andere presentaties worden gegeven in het Nederlands met Engelstalige slides.

Evenement Eigenschappen

Datum 12 maart 2020
Einddatum 12 maart 2020
Registratie Startdatum 20-dec-2019
Max. deelnemers 114
inschrijven kan tot 08-mrt-2020
Prijs per persoon €50 voor leden, €80 voor niet leden en €20 voor studenten, ere-leden gratis
Locatie Forum gebouw (102), Wageningen Universiteit
Wij accepteren geen inschrijvingen meer