Skip to main content

Pieter Walstra prijs 2016 voor Alina Sonne

alina sonneHaar professor was Jörg Hinrichs, voor veel van ons een bekende naam vanuit met name gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt. De directe koppeling naar de praktijk, een belangrijke motivatie voor de jury omdat dit Pieter Walstra reflecteerde, was op elk vlak aanwezig. Kortom, een terechte winnaar van de Pieter Walstra 2016!

Romigheid in yoghurt is een gewenste karakteristiek die niet eenvoudig te doorgronden is. Alina heeft onderzoek gedaan in hoe andere ingredienten, met name een wei eiwit en pectine complex, de romigheid in yoghurt kunnen imiteren. Alina’s scriptie heeft maar liefst 8 artikelen opgeleverd die gepubliceerd zijn in toonaangevende tijdschriften zoals International Dairy Journal, Food Hydrocolloids maar ook The American Journal of Cilincal Nutrition. En de variëteit die hier uit blijkt, wordt ook gereflecteerd in de scriptie en de presentatie. Niet alleen heeft Alina met een team daadwerkelijk yoghurt gemaakt maar deze vervolgens ook onderzocht. En dat onderzoek was werkelijk heel divers. Van de nieuwste reologische methodologiën, zoals tribologie wat de smeerbaarheid meet, maar ook sensory met proefpanels en vervolgens ook de reactie van de hersenen van proefpersonen in een MRI apparaat. Met name omdat romigheid zowel een smaak als een textuur effect geeft, toont haar onderzoek aan hoe deze combinatie onderzocht kan worden. Voor de 2016 Pieter Walstra prijs waren er deze keer 12 aanmeldingen en ook nu was het gezelschap internationaal, met 6 uit Nederland en 6 uit het buitenland.Na de prijsuitreiking, heeft Alina, in een 20 minuten durende presentatie, resultaten laten zien van haar onderzoek. Haar multidisciplinaire benadering van het onderzoek, maakte voor iedereen aanwezig duidelijk dat deze doctoraal studie de prijs waardig was.

De jury, bestaande uit Tiny van Boekel (WUR), Gert Jan Hiddink (NZO) en Baukje Folkertsma (Genootschap), kregen een gevarieerd literatuurpakket voor de kiezen. Ook al werd Alina Sonne unaniem gekozen, twee andere indieningen vielen ook op door de originele insteek en de potentie voor de praktijk. Vandaar dat de jury had besloten om twee eervolle vermeldingen uit te reiken. De eerste ging naar Corina van Middelaar. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en haar scriptie “Milk production and greenhouse gasses” (Melk productie en broeigassen) belicht de daadwerkelijke broeigas productie van de gehele melk keten. Omdat de jury duurzaamheid in het ultieme belang acht van de zuivel in het algemeen, vonden we deze bijdrage het vermelden waard. Corina was aanwezig om haar prijs in ontvangst te nemen. De tweede eervolle vermelding ging naar Yichao Liang die afstudeerde aan de Massey Universiteit in Nieuw Zeeland. Zijn scriptie was over “Effect of ingredient interactions and heat treatment on the structure and stability of dairy based oil-inwater emulsions” (Het effect van ingredient interacties op de structuur en stabiliteit van zuivelachtige olie in water emulsies). Dit onderwerp bood een diepgaand overzicht van het proces van het maken van de emulsies als ook de fysischchemische interacties welke mooi aansloten bij Pieter’s eigen werk. Omdat Yichao nu in Singapore werkt en woont, was hij niet aanwezig maar de prijs zal worden opgestuurd. De uitreiking van de 2016 Pieter Walstra prijs werd toegelicht door Tiny van Boekel.

De Pieter Walstra prijs wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De uitreiking van de volgende Pieter Walstra prijs zal in 2018 geschieden. Lezers die nu midden in hun studie zitten, let op, de deadline voor 2018 zal December 2017 zijn!

PWalstra 2016 Alina Sonne