Skip to main content

Pieter Walstra prijs 2014 voor Kirsten Kastberg Møller

Kirsten Kastberg Møller heeft de Pieter Walstra-prijs 2014 ontvangen vanwege haar onderzoek naar de reductie van zout in cheddar kaas.

Het proefschrift dat zij over dit onderwerp geschreven heeft was volgens de jury de beste internationale wetenschappelijke publicatie over zuivelonderzoek. De jury was vol lof over de wijze waarop de Deense onderzoekster wetenschappelijke diepgang heeft gecombineerd met praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie. Kirsten Kastberg Møller is verbonden aan de universiteit van Kopenhagen.

Haar onderzoek is inmiddels in zes wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

                                                                                                                                                                                   
Een eervolle vermelding verleende de jury aan Jing Yu en Elsa Antunes Fernandes van de Wageningen Universiteit voor hun onderzoek naar de veranderingen in de genetische samenstelling van melk in relatie tot de energiebalans bij koeien.

De Pieter Walstra-prijs is ingesteld door de Nederlandse Zuivel Organisatie om het internationale wetenschappelijk onderzoek naar zuivel te stimuleren. De prijs is in 2012 voor het eerste uitgereikt, en wordt iedere 2 jaar uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.

De Wageningse professor Pieter Walstra produceerde wetenschappelijk onderzoek dat fundamenteel van aard was maar dat ook sterk geïnspireerd was door de praktijk. De resultaten van zijn onderzoek hebben zowel het Nederlandse zuivelonderzoek als het zuivelbedrijfsleven, dat de wetenschappelijke inzichten implementeerde, een prominente plaats in de wereld opgeleverd. De jury van de Pieter Walstraprijs bestaat uit voorzitter Tiny van Boekel, Gert Jan Hiddink en Baukje Folkertsma.

PWprijs201401