Vooraankondiging:

Op 14 oktober staat het najaarssymposium op het programma. Dit zal een live evenement worden op de Dairy Campus te Leeuwarden.

Onderwerp: Voorheen was melk melk. Nu zien we allerlei onderscheidende soorten melk. Hoe zit dit? Zijn deze verschillend? En wat gebeurt er op de boerderij voor zo’n onderscheidende melkstroom? En welke uitdagingen geeft dit voor de zuivelfabriek?