Aanwijzingen voor het gebruik

 

Aanvragen
De stukken kunnen worden aangevraagd volgens de aanwijzingen in de studiezaal. U hebt hierbij de code van de toegang nodig, 3195, en het inventarisnummer, dat is het nummer dat vóór de beschrijving staat.

Citeren
Gelders Archief, 3195 Genootschap Melkkunde.

Openbaarheid
Het archief is geheel openbaar.

Inventaris

Stukken van algemene aard

 

1-12       Correspondentie, chronologisch geordend, 1916-2000, met hiaten.

3         1916-1927.

8         1935-1939, 1951-1954.

9         1955-1959.

10       1960, 1966-1969.

11       1970-1972.

12       1973-1975.

7         1976-1978.

6         1979-1980.

5         1981-1983.

1         1984-1990.

2         1991-1992.

4         1993-2000.

 

30-37       Stukken betreffende de ledenvergaderingen, 1908-2005, met hiaten.

30       Ingebonden agenda's, notulen en bijlagen, 1908-1940, 1950-1960, 1966-2005.

37       Notulen, vanaf 1944 met jaarverslagen, 1914-1968.

 

28       Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen, 1909-1911, 1914-1958, 1971-2005.

 

29       Jaarverslagen, 1909-1941.

 

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

 

27       'Leven en werken van Dr. B.P.M. Plantenga, prominent bestuurder van het Genootschap van Melkkunde en oprichter van de consultatiebureau's in Nederland', z.j.

 

34       Statuten, statutenwijzigingen en huishoudelijk reglementen, 1908, 1920, 1930, 1973, 1978, 1989.

 

32       Ledenlijsten en lijsten van bestuurssamenstellingen, 1942-1998.

 

26-31       Stukken betreffende het uitgeven van het Nederlands Melk en Zuiveltijdschrift, 1951-1996.

31       Redactiecommissie, 1951-1974.

26       Exploitatierekeningen, 1964-1996.

 

25       Exploitatierekeningen en begrotingen van het Genootschap, 1964-1999.

 

14-23       Stukken betreffende het toekennen en uitreiken van de Frieslandprijs, 1967-1982.

14       Dr. Virtanen en Whyte, 1967, 1970.

15       Dr. D. Jiteder Pershad, 1973.

16       Dr. Reddy, 1973.

17       Prof.dr. S.K. Kon, 1975-1976.

19       Dr. Suharyono, 1979.

18       Voorbereiding en selectie voor de prijs van 1979, 1977-1978.

23       Gegevens van diverse genomineerden, 1970, 1976-1978.

 

13       Teksten van lezingen, 1967-1984.

 

22       Stukken betreffende de opheffing van de Frieslandprijs, 1982.

 

35       Notulen met bijlagen van de redactievergaderingen van het Netherlands Milk and Dairy Journal, 1990-1997.

 

33       Nieuwsbrieven, 1998-2007.  N.B. Waterschade.

 

24-38       Stukken betreffende het honderdjarig jubileum en het organiseren van de jubileumviering, 2008.

24       Algemeen.

38       Jubileumuitgave "Genootschap ter Bevordering van Melkkunde 1908-2008" van J.N. de Wit.